Cải cách thủ tục hành chính: Nhiều đơn vị chưa muốn cắt giảm PDF. In
Thứ sáu, 11 Tháng 8 2017 22:12

Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTN), trong quá trình rà soát thủ tục hành chính (TTHC) có những nội dung chưa thống nhất, đặc biệt khi các đơn vị chuyên môn bảo vệ quan điểm cần giữ lại TTHC, không muốn cắt giảm, gây hạn chế trong việc triển khai thực hiện.

Quan điểm còn khác nhau

Theo Bộ NN&PTNT, Bộ đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hoàn thành xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa chỉ: http://dvc.gov.vn; đồng thời, xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 8 thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm dịch vụ công tại 2 đơn vị (Cục Bảo vệ Thực vật và Cục Chăn nuôi).

Tuy nhiên, tại Tổng cục Thủy sản được phụ trách nhóm 1 – TTHC liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, thú y, quản lý chất lượng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho biết, nội dung rà soát liên quan đến nhiều văn bản, TTHC nhiều  lĩnh vực và nhiều đơn vị thuộc Bộ. Tuy nhiên, một số đơn vị có liên quan đến nội dung rà soát chưa phối hợp tốt trong quá trình thực hiện. Đồng thời, trong quá trình rà soát có những nội dung chưa thống nhất, đặc biệt khi các đơn vị chuyên môn bảo vệ quan điểm cần giữ lại TTHC, không muốn cắt giảm, gây hạn chế trong việc triển khai thực hiện. 

173217801756888307658545118395793n
Bộ NN&PTNT đã khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến
vào tháng 3/2017. Ảnh H.V

Vì vậy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thu Nguyệt đề nghị, việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện TTHC cần có một cơ quan đầu mối độc lập chủ trì nhằm đảm bảo triển khai cải cách TTHC được thống nhất và hiệu quả.  Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường tập huấn về nghiệp vụ rà soát, kiểm soát TTHC cho các cán bộ của đơn vị có thực hiện TTHC.

Còn Cục Chăn nuôi đang được phụ trách nhóm 2 – nhóm thủ tục hành chính quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh động vật trên cạn từ khi nuôi, sản xuất con giống đến xuất khẩu, với phạm vi rộng, bao gồm các thủ tục hành chính của một số Cục và đơn vị khác. Theo Cục Chăn nuôi, nếu việc phối hợp không chặt chẽ, không chủ động giữa các đơn vị sẽ rất khó cho Cục trong việc tổng hợp các TTHC.

Vì vậy, Cục Chăn nuôi đề xuất Bộ NN&PTNT có ý kiến với các đơn vị liên quan bổ sung thêm chức năng trao đổi thông tin trên cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện cải cách TTHC.

Về các vướng mắc của các đơn vị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho rằng, trong các tháng cuối năm 2017, công tác cải cách hành chính của ngành nông nghiệp cần quan tâm đến vấn đề văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng công nghệ thông tin nhằm ứng dụng trong thực hiện thủ tục hành chính của Bộ. 

Theo Bộ NN&PTNT, trong các tháng cuối năm, Bộ sẽ triển khai thực hiện các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết và cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Chủ động thực hiện việc kết nối, chia sẻ thông tin quản lý trên cổng thông tin của Bộ, giữa cổng thông tin của Bộ với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Hoàn thành cập nhật toàn bộ TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Công bố danh mục TTHC có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, tổ chức triển khai tại các đơn vị thuộc Bộ.

Rà soát tiếp 18 TTHC về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện các chuỗi TTHC thực hiện theo nhóm đối với 18 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong quản lý vật tư nông nghiệp và quản lý an toàn thực phẩm.

Cụ thể, trong quản lý vật tư nông nghiệp, xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 4 chuỗi, nhóm TTHC thực hiện đối với 16 TTHC gồm: cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (5 TTHC), công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam (3 TTHC), cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng (5 TTHC); công nhận thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam.

Trong quản lý an toàn thực phẩm, xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 1 chuỗi, nhóm TTHC thực hiện đối với 2 TTHC gồm: kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (2 TTHC).

Tính đến ngày 8/8/2017, kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ cung cấp 2 nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 8 TTHC tại 2 đơn vị Cục Bảo vệ Thực vật và Cục Chăn nuôi đạt 3.104 hồ sơ.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, triển khai cơ chế một cửa quốc gia, tính từ đầu năm 2017 đến ngày 8/8/2017, các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện tiếp nhận 79.440 hồ sơ; xử lý và giải quyết 75.623 hồ sơ; đang xử lý 3.817 hồ sơ.

Với việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị trong thời gian qua đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc đơn giản hóa hồ sơ TTHC, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Qua đó góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ. 

Theo H.V (Bảo Tin Tức).

 

Đóng góp ý kiến


Làm mới

Lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov lưu ý bà con cộng đồng cẩn trọng trong tình hình phức tạp

 

TranDuaTua21-2-14

Trong bối cảnh tình hình Ucraina có nhiều diễn biến phức tạp, bà con cộng đồng người Việt Nam cần lưu ý cẩn trọng trong khi đi lại, giao tiếp ở nơi công cộng, đặc biệt là tránh đi lại một mình vào ban đêm và tranh luận về chính trị. (Xem bài)

Phát động phong trào quyên góp ủng hộ người từ vùng chiến sự Donbass đến Kharkov lánh nạn

 

Te tynan

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ Kharkov, lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov và Quỹ Nghĩa Tình đã phát động phong trào quyên góp trong cộng đồng để giúp đỡ người lánh nạn từ vùng chiến sự Donbass. (Xem bài)

 

 

Người kinh doanh cần biết!

 

barabasova

Ngày 28/12/2014, Quốc hội Ucraina đã thông qua luật số 77-VIII “Về sửa đổi một số văn bản pháp quy liên quan đến chương trình cải cách chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và công khai hóa quỹ lương lao động”. Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. (Xem bài)

 

Giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc đóng góp bảo hiểm xã hội

 

a2

Theo quy định của luật thuế Ucraina, mọi chủ thể kinh doanh đều có trách nhiệm đóng và quyết toán bảo hiểm xã hội thống nhất. Ở thời điểm hiện tại, mức đóng góp bảo hiểm hàng tháng của người kinh doanh là 422,5 grivna. (Xem bài)