Thông báo kết quả phân công Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội người Việt Nam thành phố Kiev khóa VII (2018-2021) PDF. In
Thứ năm, 31 Tháng 5 2018 10:36

1-1

Ngày 29.05.2018, vào lúc 18h00’, tại nhà hàng SAPA, Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội người Việt Nam thành phố Kiev khóa VII (2018 -2021) đã tiến hành phiên họp liên tịch lần thứ nhất với sự tham gia của tất cả các thành viên do Đại hội bầu ra ngày 21.05.2018.

Sau khi Ban tổ chức nhân sự của Đại hội khóa VII trình bày các yêu cầu về cơ cấu và phân công nhiệm vụ, toàn thể Ban chấp hành đã nhất trí bầu thành phần lãnh đạo chủ chốt của Hội như sau:

1. Ông Phạm Văn Bằng - Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Vĩnh Phương - Phó Chủ tịch Thường trực

3. Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch

4. Ông Hoàng Công Bảo Đàm - Phó Chủ tịch

5. Ông Phạm Văn Núi - Phó Chủ tịch

6. Ông Hồ Sỹ Trúc - Phó Chủ tịch

Ban chấp hành cũng đã nhất trí phân công bà Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên Ban chấp hành phụ trách Thủ quỹ của Hội trong nhiệm kỳ VII.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả những phương hướng hành động của Hội do Đại hội đề ra, Ban chấp hành còn quyết định thành lập 9 Ban công tác chuyên môn, gồm những mảng công việc chủ yếu trong cộng đồng. Phụ trách chính của các Ban là những cán bộ chuyên trách và một số ủy viên Ban chấp hành là đại diện từ các đơn vị hội đoàn được bổ sung thêm chức năng kiêm nhiệm, bảo đảm phù hợp với 3 nguyên tắc xây dựng Ban chấp hành là đại diện, kiêm nhiệm và chuyên trách. Ngoài ra, trong một số Ban chuyên môn còn có sự tham gia mở rộng của những thành viên tích cực trong cộng đồng, nhằm huy động mọi nhân lực cho hoạt động chung của Hội.

Các Ban công tác chuyên môn gồm có:

1. Ban tổ chức và kế hoạch:

+ Ông Nguyễn Vĩnh Phương - Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Quang Vinh

+ Ông Hồ Sỹ Trúc

+ Anh Đinh Minh Hải

2. Ban đối ngoại:

+ Ông Phạm Văn Bằng - Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Vĩnh Phương

+ Ông Nguyễn Quang Vinh

+ Ông Hoàng Công Bảo Đàm

+ Ông Phạm Văn Núi

3. Ban vận động “Quỹ phát triển cộng đồng”:

+ Ông Hoàng Công Bảo Đàm - Trưởng ban

+ Ông Phạm Văn Núi

+ Bà Đồng Thị Hường

+ Bà Nguyễn Thị Chiến

4. Bthi đua, khen thưởng:

+ Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban

+ Bà Đồng Thị Hường

+ Ông Vũ Đức Nga

+ Anh Đinh Minh Hải

5.  Ban an ninh và đời sống:

+ Ông Phạm Văn Núi - Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Duy Chiêm

+ Ông Nguyễn Thanh Bình

+ Bà Đinh Thị Hà

+ Ông Nguyễn Anh Văn

6. Ban tiếng Việt:

+ Ông Hồ Sỹ Trúc - Trưởng ban

+ Bà Đồng Thị Hường

+ Bà Đỗ Thị Hoa Lý (hội viên)

7. Ban phiên dịch:

+ Bà Vũ Tuyết Nhung - Trưởng ban

+ Ông Trần Thanh Hòa

+ Anh Trần Quang Thọ

8. Ban văn nghệ:

+ Ông Trần Thanh Hòa - Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Duy Chiêm

+ Bà Nguyễn Thị Chiến

9. Ban thể thao:

+ Anh Trần Quang Thọ - Trưởng ban

+ Anh Đinh Minh Hải

+ Ông Nguyễn Văn Long (hội viên)

+ Anh Đỗ Trung Kiên (hội viên)

Trong thời gian tiến hành cuộc họp, Ban kiểm tra của Hội cũng đã tín nhiệm bầu cử ông Bạch Phi Cơ làm Trưởng ban, ông Tống Công Quang - Phó Trưởng ban và bà Lại Thị Oanh - Ủy viên Ban kiểm tra.

Ngay sau khi có kết quả phân công cụ thể, Ban chấp hành và Ban kiểm tra đã thống nhất cơ chế phối hợp công tác để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các phương hướng do Đại hội đại biểu khóa VII của Hội đã đề ra.

BCH Hội người Việt Nam thành phố Kiev.

 

Đóng góp ý kiến


Làm mới

Lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov lưu ý bà con cộng đồng cẩn trọng trong tình hình phức tạp

 

TranDuaTua21-2-14

Trong bối cảnh tình hình Ucraina có nhiều diễn biến phức tạp, bà con cộng đồng người Việt Nam cần lưu ý cẩn trọng trong khi đi lại, giao tiếp ở nơi công cộng, đặc biệt là tránh đi lại một mình vào ban đêm và tranh luận về chính trị. (Xem bài)

Phát động phong trào quyên góp ủng hộ người từ vùng chiến sự Donbass đến Kharkov lánh nạn

 

Te tynan

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ Kharkov, lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov và Quỹ Nghĩa Tình đã phát động phong trào quyên góp trong cộng đồng để giúp đỡ người lánh nạn từ vùng chiến sự Donbass. (Xem bài)

 

 

Người kinh doanh cần biết!

 

barabasova

Ngày 28/12/2014, Quốc hội Ucraina đã thông qua luật số 77-VIII “Về sửa đổi một số văn bản pháp quy liên quan đến chương trình cải cách chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và công khai hóa quỹ lương lao động”. Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. (Xem bài)

 

Giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc đóng góp bảo hiểm xã hội

 

a2

Theo quy định của luật thuế Ucraina, mọi chủ thể kinh doanh đều có trách nhiệm đóng và quyết toán bảo hiểm xã hội thống nhất. Ở thời điểm hiện tại, mức đóng góp bảo hiểm hàng tháng của người kinh doanh là 422,5 grivna. (Xem bài)