Tổng thống Zelensky giao 15 nhiệm vụ khẩn cấp cho Chính phủ và Quốc hội PDF. In
Thứ tư, 04 Tháng 9 2019 13:02

Ze hop 3519

Tại cuộc họp với lãnh đạo Quốc hội, các thành viên Chính phủ và đại diện các cơ quan quyền lực, ngày 2/9/2019, Tổng thống Volodymyr đã công bố 15 nhiệm vụ hàng đầu chính quyền mới cần triển khai thực hiện trong thời gian gần nhất:

1. Mở cửa thị trường đất ng nghiệp

Tổng thống yêu cầu soạn thảo và đề xuất với Quốc hội dự luật về thị trường đất nông nghiệp và bãi bỏ lệnh cấm bán đất nông nghiệp, đến trước ngày 1/10/2019. Quốc hội cần xem xét thông qua luật về thị trường đất nông nghiệp đến trước ngày 1/12/2019.

Tổng thống yêu cầu giải thích cho người dân hiểu rằng sẽ không ai bị tước đoạt đất và việc mở cửa thị trường đất nông nghiệp chỉ nhằm phát triển mô hình kinh doanh trang trại tại Ucraina và bảo vệ quyền lợi của người sở hữu đất.

Tổng thống cũng yêu cầu đến hết năm 2020 phải cập nhật đầy đủ thông tin về đất đã phân khoảnh vào kho dữ liệu của Cơ quan địa chính.

2. hữu a

Đến trước ngày 1/10/2019, Quốc hội Ucraina phải thông qua luật xóa bỏ danh mục các cơ sở thuộc sở hữu nhà nước không thuộc diện tư hữu hóa. Chính phủ được giao nhiệm vụ lên danh sách các cơ sở chiến lược không được tư hữu hóa. Đến ngày 1/12/2019, phải bàn giao cho Quỹ tài sản công ít nhất 500 doanh nghiệp nhà nước cỡ nhỏ, để triển khai tư hữu hóa thông qua hệ thống đấu giá điện tử ProZorro. Cũng trong khoảng thời gian này, Chính phủ phải bắt đầu chuẩn bị chương trình tư hữu hóa các doanh nghiệp lớn và kêu gọi các nhà đầu tư. Phiên đấu giá đầu tiên, theo lệnh Tổng thống, cần diễn ra trước ngày 1/4/2020.

3. Cải ch khối i chính

Đến ngày 1/10/2019, Quốc hội phải thông qua luật sửa đổi các văn bản pháp quy về phối hợp chức năng điều phối của nhà nước đối với thị trường dịch vụ tài chính, nhằm phân chia chức năng giữa Ngân hàng Quốc gia Ucraina, Ủy ban trái phiếu và Thị trường chứng khoán.

4. Khuyến khích đầu

Đến ngày 1/10/2019, Quốc hội phải thông qua dự luật về cơ chế hợp tác giữa nhà nước và tư nhân, dự luật về thuê mướn tài sản công. Đến ngày 1/12/2019, Chính phủ phải triển khai các cuộc đàm phán và ký hợp đồng phân chia sản phẩm với những doanh nghiệp thắng thầu khai thác tài nguyên. Đến ngày 1/1/2020, Quốc hội phải thông qua luật về khuyến khích hoạt động đầu tư và tăng cường bảo vệ đầu tư nước ngoài.

5. Cải thiện i trường kinh doanh

Tổng thống Zelensky giao nhiệm vụ cho các cơ quan hữu quan, đến trước ngày 1/10/2019 phải tạo điều kiện cần thiết để các ngân hàng thương mại có thể giảm lãi suất tín dụng, tạo điều kiện cho giới kinh doanh vay vốn và thế chấp.

Đến ngày 1/1/2020, Quốc hội cần đảm bảo hoàn thiện và thông qua Bộ luật Lao động. Cũng trong khoảng thời gian này, Chính phủ phải phê duyệt kế hoạch tháo bỏ sự can thiệp của nhà nước trong hoạt động kinh doanh, chuyển đổi việc cấp phép sang hình thức điện tử, đơn giản hóa trình tự và giảm giá dịch vụ hòa mạng điện và khí đốt cho giới kinh doanh và người dân.

Đến trước ngày 1/10/2019, Chính phủ phải soạn thảo và đề xuất với Quốc hội dự luật về Cơ quan điều tra tài chính. Đến trước ngày 1/12/2019, Quốc hội phải thông qua luật này.

6. Minh bạch hóa nền kinh tế

Đến ngày 1/10/2019, Chính phủ phải soạn thảo và đề xuất với Quốc hội các dự luật về hợp pháp hóa ngành kinh doanh cờ bạc và khai thác hổ phách. Thời hạn để Quốc hội thông qua các dự luật này - trước ngày 1/12/2019.

Đến ngày 1/12/2019, các cơ quan hữu quan có trách nhiệm thu hẹp các lĩnh vực kinh doanh trá hình, trừng phạt nặng các hình thức kinh doanh trong bóng tối.

Cũng trong khoảng thời gian này, Chính phủ phải tiến hành kiểm toán toàn bộ và chấn chỉnh lại các cơ quan quản lý dữ liệu, nghiên cứu và chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai tổ chức bầu cử điện tử và điều tra dân số điện tử.

7. Phát triển hạ tầng

Đến ngày 1/11/2019, Quốc hội phải thông qua luật về giao thông đường thủy trong nước. Đến ngày 1/1/2020, Chính phủ phải tổ chức đấu giá thí điểm để chuyển đổi hai cảng biển “Olivia” và “Kherson” sang hình thức hợp tác công - tư.

Cũng đến ngày 1/11/2019, Quốc hội phải thông qua các dự luật về kế hoạch hóa tài chính nhà nước ở triển vọng trung hạn, để triển khai đầu tư tài chính sửa chữa, xây dựng đường xá, lên dự toán đại tu và xây dựng đường mới theo chuẩn mực châu Âu.

Chính phủ được giao nhiệm vụ đến hết năm 2020 lên kế hoạch tái cơ cấu Công ty đường sắt Ucraina (Ukrzalijnitsa).

8. Phát triển ngành năng lượng

Tổng thống Zelensky giao nhiệm vụ cho Chính phủ tiến hành công tác chuẩn bị cho mùa sưởi ấm sắp tới và thực hiện kiểm tra thường xuyên, bắt đầu từ ngày 20/9/2019. Đến ngày 1/1/2020, Chính phủ phải chuẩn bị các đề xuất để tổ chức đấu thầu khai thác dầu khí trong nước.

9. Chống tệ nạn cướp doanh nghiệp và bảo vệ quyền sở hữu

Đến ngày 1/10/2019, Chính phủ phải soạn thảo và đề xuất với Quốc hội dự luật về tăng cường bảo vệ sở hữu nhà nước, bảo vệ quyền sáng lập thể nhân và chống nạn cướp doanh nghiệp. Đến ngày 1/1/2020 phải triển khai bán đấu giá các cơ sở bị phá sản qua hệ thống điện tử ProZorro.

10. Chống buôn lậu và tham nhũng trong hoạt động hải quan

Đến ngày 1/10/2019, Chính phủ phải đưa Cục Hải quan Quốc gia Ucraina vào hoạt động. Đến ngày 1/1/2020 - đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh và minh bạch, đưa vào hoạt động cơ chế hải quan “một cửa”. Quốc hội có trách nhiệm thông qua luật về cơ quan, tổ chức đại diện trong hoạt động kinh tế.

11. Cải tổ các cơ quan quyền lực, đấu tranh chống tham nhũng và cải cách hệ thống tòa án

Một trong những ưu tiên hàng đầu được Tổng thống Zelensky tuyên bố tại cuộc họp là đấu tranh chống “tham nhũng thượng tầng”, tội phạm có tổ chức và tội phạm gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và an ninh quốc gia, tội phạm môi trường, đơn cử như việc khai thác trái phép hổ phách và khoáng sản, chặt phá rừng, tội phạm đối với trẻ vị thành niên.

Tổng thống yêu cầu tiến hành thanh lọc toàn bộ hệ thống tòa án, bắt đầu từ cấp cao nhất. Đến cuối năm 2019, phải bổ sung hơn 2000 thẩm phán mới, thông qua Ủy ban tối cao về sát hạch trình độ thẩm phán, sẽ được cải tổ lại trong thời gian sớm nhất.

Chính phủ được giao nhiệm vụ đến ngày 1/1/2020 tiến hành thanh lọc và đổi mới nhân sự nhiều cơ quan nhà nước mang chức năng kiểm soát: Cục địa chính, Cục tài nguyên địa chất, Cơ quan thanh tra xây dựng và kiến trúc, Cơ quan thanh tra giao thông và Cục quản lý đường bộ Ucraina.

12. Tăng cường tiềm lực quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Zagorodniuk được giao nhiệm vụ soạn thảo đề xuất sửa đổi những văn bản luật cần thiết để xây dựng một quân đội có khả năng chiến đấu cao; soạn thảo và thông qua Kế hoạch quốc phòng, bao gồm các biện pháp tổng thể bảo vệ đất nước, chống xâm lược.

13. Thực hiện phân quyền giữa trung ương và địa phương

Tổng thống Zelensky yêu cầu nhất thiết phải hoàn thành quá trình phân quyền giữa trung ương và địa phương, trong đó có vấn đề bàn giao quyền lực trên thực tế, phân bổ tài chính và các nguồn lực tại địa phương. Đến hết năm 2020, Quốc hội và Chính phủ phải xác định được các quy tắc cuối cùng về thể chế các cơ quan hành chính của nhà nước tại địa phương, xác định giới hạn của mỗi đơn vị hành chính, hoàn thành việc thống nhất các cộng đồng địa phương và cải tổ các cơ quan chính quyền hành pháp tại địa phương. Tổ chức bầu cử chính quyền địa phương theo khu vực hành chính mới.

14. Phát triển địa phương

Đến cuối năm 2019, Chính phủ và Quốc hội phải thông qua chiến lược mới của nhà nước về phát triển địa phương, giai đoạn 2021-2027, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của Quỹ phát triển địa phương, cũng như các chương trình ngân sách về phát triển địa phương. Đến ngày 1/12/2019, Chính phủ phải hoàn thành việc soạn thảo chiến dịch truyền thông, để giải thích cho người dân về kế hoạch cải cách khối dân sinh.

15. Cải tổ cơ quan an ninh

Tổng thống Zelensky lệnh cho lãnh đạo Cục An ninh Quốc gia Ucraina (SBU) lên kế hoạch tổng thể về cải tổ ngành an ninh, soạn thảo dự luật sửa đổi các văn bản pháp quy về hoạt động của SBU, dự luật về thông tin mật và kích hoạt cơ chế đảm bảo hoạt động của cơ quan tình báo Ucraina.

Quốc Thành. Theo Delo.

 

Đóng góp ý kiến


Làm mới

Thư ngỏ của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov

 

Logo Hoi moi

 Trước tình hình dịch Covid-19 tại Ucraina diễn biến phức tạp, Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov đã thành lập một nhóm liên lạc giữa lãnh đạo các tổ chức hội đoàn, đ kịp thời trao đổi thông tin và có biện pháp giúp đ bà con cộng đồng khi cần thiết. (Xem bài)

Địa chỉ các cơ sở y tế làm dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Kharkiv

 

Covid19 xetnghiem2

Hiện nay, người dân Kharkiv có thể làm xét nghiệm virus SARS-COV-2 (Covid-19) tại ba cơ sở y tế: "Trung tâm y tế Sức khỏe" ("Медицинский центр здоровья"), "Em bé của bạn - Gia đình của bạn" ("Your Baby-Your Family") và "Evviva" ("Эввива"). (Xem bài)

 

 

Hướng dẫn của Bộ Y tế Ucraina về quy trình tự cách ly

 

Benhnhan cum2016

Tự cách ly là tránh tiếp xúc với người khác nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Tự cách ly được thực hiện khi có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh (tiếp xúc ở khoảng cách dưới 2 mét trong thời gian trên 15’). Khi tự cách ly, cần ghi nhớ và tuân thủ các khuyến cáo về vệ sinh cá nhân(Xem bài)

 

Ucraina thắt chặt các biện pháp cách ly phòng dịch

 

Coronavirus 20

Ngày 1/4/2020, Chính phủ Ucraina đã thông qua quyết định tăng cường các biện pháp cứng rắn nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhà nước về các vấn đề An ninh Công nghệ - Môi trường và Tình trạng khẩn cấp, cũng như kinh nghiệm của các nước trên thế giới(Xem bài)