Thay đổi hình thức thi lấy bằng lái xe, loại bỏ tình trạng mua bán bằng lái In
Thứ hai, 08 Tháng 4 2019 13:35

Cơ quan dịch vụ hành chính Bộ Nội vụ Ucraina mới đăng tải văn bản sửa đổi quy định về thủ tục cấp bằng lái xe, dạy lái xe và cấp giấy phép hoạt động cho các trường dạy lái xe. Theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Ucraina, quy định mới sẽ được đưa vào thực hiện trong vòng 6 tháng tới.

Xetaplai

Một trong những quy định mới là áp dụng ghi hình video quá trình thi lấy bằng lái, bao gồm phần thi kiến thức luật giao thông và trình diễn kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông trên thực tế.

Hiện tại, việc ghi hình thi kiến thức luật giao thông đã bắt đầu được triển khai tại các trung tâm dịch vụ hành chính của Bộ Nội vụ. Tiếp theo, ở phần thi lái thực tế, mọi hành động của thí sinh và giáo viên dạy lái sẽ được ghi lại bằng camera lắp đặt trong xe của trường thi.

Ngoài ra, sẽ không cho phép thi lý thuyết và thi kỹ năng thực tế tại hai địa điểm khác nhau như trước đây nữa.

Một quy định khác cũng sẽ được áp dụng - đó là Chứng chỉ tốt nghiệp trường dạy lái xe sẽ chỉ có thời hạn 2 năm. Sau thời hạn này, Chứng chỉ bị coi là không còn giá trị sử dụng và không thể lấy làm cơ sở để cấp bằng lái mới.

Việc nhận hoặc đổi bằng lái sẽ không được cho phép nếu không có giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu của đương sự.

Cơ quan báo chí Bộ Nội vụ Ucraina cũng thông báo, việc truy cập, trao đổi thông tin giữa cơ quan dịch vụ hành chính của Bộ Nội vụ với các trường dạy lái xe sẽ được thực hiện thông qua mạng Internet. Các giáo viên dạy lái xe có trách nhiệm cập nhật vào sổ điện tử thông tin về các giờ học lý thuyết, giờ học lái thực tế, cũng như thông tin về phương tiện được sử dụng để dạy lái thực tế.

Các quy định mới được áp dụng nhằm tăng cường kiểm soát quá trình tổ chức dạy lái xe tại các trường lái xe và việc cấp bằng lái. Đổi lại, từ nay, các trường dạy lái xe sẽ không cần phải mua mẫu Chứng chỉ tốt nghiệp các khóa học tại Trung tâm dịch vụ hành chính của Bộ Nội vụ.

Cơ chế cấp phép dạy lái xe cho các cơ sở đào tạo thuộc quản lý của Bộ Giáo dục sẽ được đơn giản hóa. Theo đó, học viên các khóa dạy lái xe ở các trường trung cấp kỹ thuật của ngành giáo dục được cho phép đăng ký thi lấy bằng lái mà không cần phải thông qua các trường dạy lái xe.

Đức Anh. Theo Delo.