Bộ Y tế Ucraina muốn bắt buộc công chức và giáo viên tiêm chủng ngừa Covid-19 In
Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 12:52

Bộ Y tế Ucraina đã chuẩn bị một dự thảo công lệnh về danh mục những nghề nghiệp, tổ chức và lĩnh vực sản xuất bị bắt buộc tiêm chủng ngừa Covid-19. Nội dung dự thảo được đăng tải trên website của Liên hiệp Công đoàn Ucraina.

Vaccine 19022021

Theo văn bản giải thích đi kèm dự thảo công lệnh của Bộ Y tế, mục đích của việc ban hành công lệnh là để phòng ngừa sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, cụ thể là dịch Covid-19.

Tài liệu này đề xuất ấn định danh mục những nghề nghiệp, tổ chức và lĩnh vực sản xuất mà người làm việc ở đó cần tiêm chủng phòng dịch, bao gồm tiêm vắc xin Covid-19, trong thời gian thực hiện quy chế kiểm dịch do Chính phủ ban hành. Danh mục bao gồm: công chức chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, nhân viên các cơ sở giáo dục - đào tạo, từ cấp mẫu giáo, đến phổ thông và đại học, trung học chuyên nghiệp… kể cả công lập và tư lập.

Được biết, ngày hôm nay Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các Bộ, ngành và cơ quan chính quyền trung ương trong thời hạn hai tuần phải tiến hành tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho ít nhất 70% cán bộ nhân viên.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.