Ucraina phải trả nợ 5,8 tỷ USD cho IMF trong năm 2013 In
Thứ tư, 16 Tháng 1 2013 11:54

 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá trách nhiệm thanh toán của Ucraina trước Quỹ trong năm 2013 bằng 3,765 tỷ SDR (tương đương 5,8 tỷ USD).

Thông báo của quỹ cũng nói rõ: 0,11 tỷ SDR trong số này (0,17 tỷ USD) - là lãi suất vay.

Trong năm 2013, Ucraina sẽ phải thực hiện các thanh toán như sau: từ 30/1 đến 12/2 - 0,9 tỷ SDR (1,4 tỷ USD), từ 30/4 đến 8/5 - 0,9 tỷ SDR (1,4 tỷ USD), từ 30/7 đến 12/8 - 0,9 tỷ SDR (1,4 tỷ USD), từ 30/10 đến 12/11 - 1,05 tỷ SDR (1,61 tỷ USD).

Theo số liệu của IMF, trong năm 2014, Ucraina sẽ phải thanh toán cho Quỹ 2,415 tỷ SDR, năm 2015 - 0,976 tỷ SDR, 2016 - 0,60 triệu SDR, 2017 - 0,41 triệu SDR.

Trong năm 2012, Ucraina đã trả cho IMF 2,43 tỷ SDR (3,74 tỷ USD), trong đó có 0,198 tỷ SDR (0,3 tỷ USD) lãi suất.

Năm 2012, Quỹ Tiền tệ Quốc tế không cấp khoản tín dụng nào cho Ucraina.

Đức Anh. Theo Ukranews.