Sẽ có giáo trình tiếng Ukraina chuẩn dành cho người nước ngoài In
Thứ năm, 31 Tháng 5 2018 12:56

sinhviennuocngoai6-8

Bộ Giáo dục Ukraina đang đề xuất đưa ra thảo luận công khai chương trình chuẩn hóa ngôn ngữ Ukraina, nhằm thiết lập một phương pháp tiếp cận thống nhất trong quá trình soạn thảo các chương trình giáo dục - đào tạo, xuất bản sách giáo khoa mới dành cho người nước ngoài, xây dựng từ điển tiếng Ukraina và mở các trung tâm ngôn ngữ và chương trình học tiếng Ukraina. Cơ quan báo chí Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraina đưa tin.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ, Cơ quan Tiêu chuẩn nhà nước Ukraina sẽ ban hành một hệ thống các yêu cầu về chuẩn hóa trình độ ngôn ngữ Ukraina, bao gồm một danh mục rõ ràng các kỹ năng giao tiếp ở những cấp bậc khác nhau (từ trình độ A1 đến C2, tương ứng với khuyến nghị được áp dụng chung tại châu Âu về giáo dục ngôn ngữ), với tất cả các hình thức ngôn ngữ (nghe, đọc, viết, nói).

Thanh Hải. Theo Liga.