Chiến dịch tranh cử Tổng thống Ukraina chính thức bắt đầu In
Thứ hai, 31 Tháng 12 2018 12:45

TTQH - Ngày hôm nay, 31/12/2018, theo luật bầu cử, chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Ukraina đã chính thức bắt đầu. Thủ tục bỏ phiếu bầu cử sẽ diễn ra ngày 31/3/2019.

Baucu ua19

Theo luật bầu cử Ukraina, các ứng cử viên có quyền vận động tranh cử trong vòng 90 ngày trước ngày bỏ phiếu chính thức. Chiến dịch tranh cử chính thức kết thúc sau 15 ngày kể từ thời điểm công bố kết quả bầu cử.

Kỳ bầu cử Tổng thống Ukraina nhiệm kỳ tới đã được ấn định vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. Các ứng cử viên có quyền đăng ký tham gia tranh cử tại Ủy ban bầu cử Trung ương, trong khoảng thời gian từ 31/12/2018 đến 3/2/2019, với tư cách cá nhân tự ứng cử, hoặc là đại diện các đảng phái chính trị.

Để được chấp thuận tư cách ứng cử viên Tổng thống, mỗi cá nhân nộp đơn đăng ký, hoặc đảng phái chính trị mà họ là người đại diện, cần nộp kèm 2,5 triệu grivna tiền đảm bảo. Việc xét hồ sơ đăng ký tranh cử được Ủy ban bầu cử Trung ương thực hiện đến hết ngày 8/2/2019.

Các ứng cử viên cũng có quyền rút đơn ứng cử, đến ngày 7/3/2019.

Ứng cử viên Tổng thống có quyền tiến hành các hoạt động vận động tranh cử sau 1 ngày kể từ thời điểm được công nhận chính thức tư cách ứng cử viên, tuy nhiên, mọi hoạt động này sẽ phải chấm dứt 2 ngày trước khi bỏ phiếu, vào hồi 24h00 ngày 29/3/2019.

Ủy ban bầu cử Trung ương có trách nhiệm xác định kết quả bầu cử đến ngày 10/4/2019. Trường hợp không có ứng cử viên nào nhận được trên 50% phiếu bầu, Ủy ban sẽ ấn định vòng bỏ phiếu thứ hai để chọn ra người chiến thắng chung cuộc, với sự tham gia của 2 ứng cử viên nhận được nhiều phiếu nhất trong vòng 1.

Tổng thống đắc cử chính thức nhậm chức trong vòng 30 ngày, kể từ thời điểm kết quả bầu cử được công bố chính thức.

Cũng theo luật bầu cử Ukraina, kỳ bầu cử Quốc hội khóa tới sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2019.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.