Đảng “Đầy tớ nhân dân” chủ trương bãi bỏ cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương In
Thứ hai, 29 Tháng 7 2019 11:23

Đảng “Đầy tớ nhân dân” của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy có kế hoạch triển khai cải cách hệ thống chính quyền hành pháp Ucraina, nhằm tăng cường quyền lực cho chính quyền các địa phương, giảm bớt vai trò của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh (Ủy ban hành chính tỉnh). Thông tin được người đứng đầu văn phòng tranh cử của đảng “Đầy tớ nhân dân” - ông Aleksandr Kornienko cho biết trong một cuộc phỏng vấn cho trang Lb.ua

Kornienko Aleksandr
Ông Aleksandr Kornienko - người đứng đầu
văn phòng tranh cử của đảng “Đầy tớ nhân dân”

Theo lời ông Kornienko, đây không phải là một ý tưởng mới, mà đã có từ gần 5 năm trước. Cốt lõi vấn đề là thực hiện phân quyền giữa trung ương và địa phương, theo đó, sẽ giảm đáng kể vai trò của bộ máy chính quyền nhà nước tại các tỉnh, quận, huyện, thay bằng những cơ quan tinh giản, chỉ đảm nhiệm chức năng theo dõi tính hợp pháp trong các quyết định của Hội đồng nhân dân sở tại.

Ông nhấn mạnh, trong trường hợp tiến hành cải cách theo hướng này, các quận (huyện) sẽ được sáp nhập để giảm biên chế bộ máy hành chính tại các địa phương. Cụ thể, theo ý kiến ông, tổng số đơn vị hành chính cấp quận (huyện) trong cả nước chỉ nên hạn chế ở mức khoảng 100, thay cho con số 490 như hiện nay.

Ông Kornienko cũng cho biết, một nhóm chuyên gia cải cách đang tích cực triển khai các công việc liên quan đến phân quyền và hệ thống quản lý địa phương. Nhiều công việc được kế thừa, cần được hoàn thiện, nhưng bên cạnh đó cũng có những việc phải bắt đầu từ con số không.

Thông tin tham khảo:

Tại các địa phương của Ucraina hiện nay đang tồn tại song song hai hệ thống điều hành: Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh (Thống đốc tỉnh) và các Chủ tịch quận (Quận trưởng) do Tổng thống bổ nhiệm, trong khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thị trưởng các thành phố, thị trấn và Hội đồng các thành phố, quận, huyện… do dân bầu. Hệ thống chính quyền này được cho là cồng kềnh và không thực sự hiệu quả, tuy nhiên, kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện phân chia quyền lực giữa trung ương và địa phương trong mấy năm gần đây vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng.

Quốc Thành. Theo Delo.