Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam hậu Covid-19 In
Thứ bảy, 16 Tháng 5 2020 11:24

Trên cơ sở dự báo tình hình, rà soát và tính toán các cân đối lớn, Chính phủ dự kiến có hai kịch bản tăng trưởng kinh tế.

Screenshjloip01ot 1

Screenshjloip02ot 1

Theo Thế giới & Việt Nam.