Người kinh doanh cần biết! In
Thứ bảy, 10 Tháng 1 2015 08:26

barabasova

Ngày 28/12/2014, Quốc hội Ucraina đã thông qua luật số 77-VIII “Về sửa đổi một số văn bản pháp quy liên quan đến chương trình cải cách chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và công khai hóa quỹ lương lao động”. Luật này đã được đăng chính thức trên báo “Tiếng nói Ucraina” (tờ báo của Quốc hội Ucraina) ngày 30/12/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Theo luật mới được thông qua, người kinh doanh cá thể có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội ở mức 422,65 grivna/tháng. Kể cả người kinh doanh không có thu nhập cũng không được miễn khoản đóng góp này.

Ngoài ra, luật này cũng quy định sửa đổi điều 265 Bộ luật Lao động Ucraina, cụ thể là ấn định mức phạt đối với vi phạm nhận người làm việc không có hợp đồng lao động, ở mức tương đương 30 lần lương lao động tối thiểu (1.218 grivna), tức 36.540 grivna.

Luật mới thông qua cũng quy định sửa đổi các phần 3 và 4 điều 41 Bộ luật về xử lý hành chính - ấn định mức phạt đối với hành vi nhận người làm việc không có hợp đồng lao động, ở mức từ 500 đến 1000 lần thu nhập tối thiểu được miễn thuế của công dân (17 grivna), tức là từ 8.500 grivna đến 17.000 grivna, nếu vi phạm lần đầu trong vòng một năm. Với trường hợp tái phạm trong vòng một năm, mức phạt sẽ tăng gấp đôi - từ 17.000 grivna đến 34.000 grivna.

Như vậy, những chủ kinh doanh bị phát hiện nhận người làm việc không có hợp đồng lao động chính thức, có thể bị xử phạt hành chính theo cả hai điều luật trên đây. Tức là, vi phạm lần đầu trong một năm có thể bị phạt từ 45.040 grivna đến 53.540 grivna. Trường hợp tái phạm trong vòng một năm bị phạt từ 53.540 grivna đến 70.540 grivna.

Để hiểu rõ hơn về các quy định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại, mọi người có thể liên hệ với đại diện Ủy ban bảo vệ quyền lợi người kinh doanh, ở phòng số 7, trụ sở Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov tại địa bàn Trung tâm thương mại Barabasova, tp. Kharkov. Điện thoại: +380938407722.

BBT.