Cách tính thời hạn tạm trú của người nước ngoài tại Ucraina In
Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 15:29

visa

Theo thông báo của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Ucraina, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Ucraina ngày 31/03/2015 đã ra Quyết định số №163 sửa đổi cách tính thời hạn tạm trú của người nước ngoài và người không quốc tịch tại Ucraina, cụ thể như sau:

- Thời hạn tạm trú của người nước ngoài là công dân của các nước theo chế độ cần có thị thực khi nhập cảnh Ucraina, cũng như người không quốc tịch, bị hạn chế theo thời hạn hiệu lực của thị thực. Người nước ngoài hoặc người không quốc tịch có thể tạm thời lưu trú trên lãnh thổ Ucraina trong khoảng thời gian lưu trú hợp lệ do thị thực quy định, song muộn nhất chỉ đến ngày cuối cùng của thời hạn hiệu lực của thị thực.

- Công dân các nước có chế độ miễn thị thực nhập cảnh Ucraina có thể tạm thời lưu trú tại Ucraina không quá 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày, có nghĩa là được phép lưu trú đến 90 ngày trong bất kỳ khoảng thời gian 180 ngày nào.

Để xác định thời hạn lưu trú hợp lệ cần lấy mốc ngày nhập cảnh hoặc ngày kiểm tra (ngày cần xác định thời hạn lưu trú hợp lệ tại Ucraina cho người nước ngoài) để tính lùi lại 180 ngày. Người nước ngoài sẽ không bị coi là vi phạm quy định, nếu trong khoảng thời gian 180 ngày đó người ấy đã lưu trú tại Ucraina không quá 90 ngày.

Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và Moldova.