Tin buồn của gia đình chị Thu - anh Toan (Sironinsev, Kharkov) In
Thứ tư, 28 Tháng 8 2019 17:58

Cu NguyenThiOng

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Thân mẫu của chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Ong, sinh năm 1926, do tuổi cao sức yếu, đã tạ thế ngày 28/8/2019, tức ngày 28 tháng Bảy năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 94 tuổi.

Lễ an táng tại Nghĩa Trang xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Thay mặt toàn thể gia quyến, xin kính báo.

Trưởng nữ: Chu Thị Thu

Con rể: Hoàng Kim Toan.