Thông bạch chương trình Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 tại chùa Trúc Lâm Kharkov In
Chủ nhật, 14 Tháng 7 2019 10:54

VuLan 2017

Tháng Bảy thu sang mùa Báo Hiếu

Ngày Rằm hạ mãn lễ Vu Lan

Hương hoa xông ngát Đạo tràng

Mục Liên gương hiếu sử vàng còn ghi 

Hay:

Công cha như núi ngất trời,

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông,

Núi cao biển rộng mênh mông,

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.

Trên tinh thần đó, chùa Trúc Lâm Kharkov tổ chức lễ Cầu Siêu (cầu giải đảo huyền) và chương trình Đại Lễ Vu Lan mùa Báo Hiếu như sau:

Ngày 2/8/2019 (thứ sáu, mùng 2 tháng Bảy năm Kỷ Hợi): Bao sái chuẩn bị Đại lễ Vu Lan

Từ ngày 3/8/2019 (mùng 3 tháng Bảy năm Kỷ Hợi): Tiếp nhận sớ cầu an, cầu siêu của toàn thể bà con gởi về và đăng kí.

Ngày 9/8/2019 (mùng 9 tháng Bảy năm Kỷ Hợi):

9h00: Tụng kinh, Cúng ngọ, tuyên sớ cầu an, cầu siêu cho các gia đình ở thành phố xa. Cúng cơm cho thân nhân của bà con có đăng kí tại chùa.

12h00: Chư Tăng và Ban tổ chức Đại lễ mời cơm qkhách phương xa về chùa dự lễ.

17h30: ĐẠI LỄ VU LAN (có chương trình riêng)     

19h30: Ban tổ chức đãi chay toàn thể cộng đồng về dự lễ.

Ngày 15/8/2019 (ngày 15 tháng Bảy năm Kỷ Hợi):

17h30: Khai kinh Địa Tạng và cúng tạ chúng sinh.

BAN TỔ CHỨC.