Nhiệt sưởi và nước nóng tại Kharkiv sẽ không lên giá In
Thứ năm, 21 Tháng 1 2021 08:51

Theo quyết định của Ủy ban hành chính thành phố Kharkiv, nhiệt sưởi và nước nóng dân dụng trong thời gian tới sẽ được giữ nguyên theo mức giá hiện nay, chỉ tăng giá đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Losuoi 2015

Giám đốc Sở Kinh tế và Dân sinh thành phố Kharkiv Mikhail Fateev cho biết, việc tăng giá dịch vụ là do khí đốt tăng giá, cũng như quy định về mức sống tối thiểu tăng.

Thư ký Hội đồng thành phố Kharkiv Igor Terekhov thông báo, từ nay đến hết mùa sưởi ấm, giá nhiệt sưởi và nước nóng cung cấp cho người dân sử dụng sẽ không tăng, không phụ thuộc vào các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Ông Terekhov nhấn mạnh, mức giá dịch vụ dân sinh được áp dụng từ năm 2018 đến nay sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến hết mùa sưởi ấm. Để làm việc này, Hội đồng thành phố sẽ hỗ trợ một phần ngân sách để bù lỗ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dân sinh.

Thanh Hải. Theo Gorodskoi Dozor.