Công bố danh sách những tượng đài thuộc diện phải phá bỏ tại tỉnh Kharkov In
Thứ ba, 25 Tháng 8 2015 11:59

TTQH - Nhóm công tác của Sở văn hóa và du lịch tỉnh Kharkov đã xác định danh sách những tượng đài thuộc diện bắt buộc phải phá bỏ.

 TuongLenin keodo
Tượng đài Lenin trên Quảng trường Tự do (Kharkov)
bị kéo đổ vào mùa thu 2014

Theo lời Giám đốc Sở văn hóa và du lịch tỉnh Kharkov Oleg Yatsin cho biết, danh sách nói trên đã được xác định sau hai tuần làm việc của nhóm công tác đặc biệt.

“Cách đây hai tuần đã có cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác đặc biệt. Tại cuộc họp này đã thông qua khuyến nghị về việc phá bỏ đại bộ phận các tượng đài Lenin, Ăng-ghen, Krupskaia… tại địa bàn tỉnh Kharkov. Danh sách bao gồm gần 60 tượng đài. Ngoài ra, có 28 tượng đài khác đã bị phá bỏ tự phát”, - ông thông báo.

Ông Yatsin cũng cho biết, có một số tượng đài hiện đang cân nhắc có cần phá bỏ hay không - chẳng hạn như biển tưởng niệm nhà hoạt động Xô Viết Alexandr Maselsky - nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov.

“Biển tưởng niệm này cũng rơi vào diện bị phá bỏ, theo luật phi cộng sản hóa. Nhưng chúng tôi biết rằng con người này đã có đóng góp rất lớn cho sự phát triển địa phương. Vì vậy, vấn đề này phải được tiếp cận một cách cẩn trọng. Các biểu tượng cộng sản cần bị tháo bỏ, tuy nhiên việc này phải được thực hiện một cách có tổ chức và văn minh”, - ông tuyên bố.

Dự kiến, quyết định cuối cùng về việc phá bỏ tượng đài sẽ được thông qua trong cuộc họp sắp tới của nhóm công tác Sở văn hóa và du lịch tỉnh Kharkov.

Thanh Huyền. Theo Gorodskoi Dozor.