Hoa Hồng Trắng In
Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 06:51

Hoahongtrang

 

Lần đầu tiên con cài hoa hồng trắng

Lời Kinh xưa thấm đẫm đoá tâm phiên

Dẫu Mẹ Cha vẫn còn bên ngực trái

Mà vô biên thương nhớ chợt dâng trào

 

Con chưa biết tặng Mẹ cười tròn nụ

Gió vô thường hôm ấy đã băng ngang

Nào ai biết đâu là lần sau cuối

Con vẫn thèm nghe lời Cha lúc băng ngàn….

 

Trước Phật Đài con thành tâm sám hối

Bao lỗi lầm con gây tạo triền miên

Từ nay nguyện một lòng con khấn nguyện

Hiếu kính Mẹ Cha như chính Phật hiện tiền

 

Vu Lan vọng vang hồi chuông tỉnh thức

Rung rung ngân trân từng đoá tâm miền…

 

Tuyết Nhi. Mùa Vu Lan 2015.